Sri Devi Mahatmyam- Vol- 3 (Audio CD)

$22
Item Code: ICR007
Specifications:
S Prakash Kaushik Giri Trading (2010)
Dimensions
From the CD:

1. Nishumbha Vadhaha
2. Shumbha Vadhaha
3. Narayani Stuti
4. Devi Charita Mahatmyam
5. Varta Pradhanam
6. Uttara- Nyaasaha
7. Tantrokta Devee Sooktam
8. Pradhanika Rahasyam
9. Vaikrutika Rahasyam
10. Murti Rahasyam
11. Kshama Prarthana
12. Durga Sooktam

Add a review
Have A Question

For privacy concerns, please view our Privacy Policy